Ples

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA PLES

Predstojnik raziskovalnega središča:

Izr. prof. dr. Svebor Sečak
svebor.secak[at]almamater..si

Raziskovalno središče za ples raziskuje področja Humanistike / Filozofije umetnosti in Interdisciplinarnih raziskav.

Redno zaposleni sodelavci: Izr. prof. dr. Svebor Sečak, doc. Rosana Hribar

Zunanji sodelavci: /

RAZISKOVALNA VIZITKA