Ples

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA PLES

Predstojnik raziskovalnega središča:

Izr. prof. dr. Svebor Sečak
svebor.secak[at]almamater..si

Raziskovalno središče za ples raziskuje področja Humanistike / Filozofije umetnosti in Interdisciplinarnih raziskav.

Redno zaposleni sodelavci: izr. prof. dr. Svebor Sečak, Rosana Hribar, doc. dr. Barbara Toplak Perovič, izr. prof. dr. Matej Mertik

Zunanji sodelavci: dr. Andreja Kopač, Lucija Velkavrh, Ana Vodišek, doc. dr. Uroš Zavodnik

RAZISKOVALNA VIZITKA