Raziskovalni centri

RAZISKOVALNA SREDIŠČA

Alma Mater Europaea izkazuje kakovostno znanstveno, strokovno in raziskovalno dejavnost in z njo povezane pomembne dosežke na različnih področjih in disciplinah. Osrednji namen raziskovalne dejavnosti je realizacija znanstveno raziskovalnega dela povezanega s študijskimi programi po različnih področjih:

 1. Raziskovalno središče za fizioterapijo
 2. Raziskovalno središče za socialno gerontologijo
 3. Raziskovalno središče za zdravstvene vede
 4. Raziskovalno središče za digitalne tehnolgije
 5. Raziskovalno središče za projektni management
 6. Raziskovalno središče za strateški komunikacijski management
 7. Raziskovalno središče za arhivistiko
 8. Raziskovalno središče za humanistiko
 9. Raziskovalno središče za ples

STRATEŠKE USMERITVE NA AMEU

 1. Trajnosten, kakovosten ter družbeno odgovoren razvoj znanstvenih ved in umetniških disciplin ter raziskovalnih področij AMEU s poudarkom na razvoju znanja in znanstvenih odkritij v funkciji uporabnikov znanja kot so gospodarstvo, javne organizacije, zdravstvo in kultura.
 2. Prizadevanje za bodoče stabilno sistemsko financiranje raziskovalnega in umetniškega dela na AMEU ter vzpostavljanje primerljivih pogojev za kakovostno raziskovalno okolje, ki bo omogočalo uravnotežen razvoj na vseh področjih.
 3. Doseganje znanstvene in umetniške odličnosti na vseh področjih delovanja raziskovalnih in umetniških skupin AMEU, upoštevajoč načela Leidenskega manifesta.
 4. Krepitev kreativnih interdisciplinarnih raziskovalnih potencialov na ključnih raziskovalnih usmeritvenih področjih AMEU vključno s prostimi akademskimi potenciali, materialnimi in človeškimi viri, z znanstveniki in institucijami, združenimi v Evropski akademiji znanosti in umetnosti.
 5. Vzpostavitev Inštituta za trajnostni in tehnološki razvoj v okviru Evropske akademije znanosti in umetnosti za učinkovito podporo znanstveno raziskovalnim in inovacijskim dosežkom za namene trajnostnih rešitev razvoja krožnega gospodarstva ter prenosa znanja v okolje.
 6. Sledenje principu kakovosti, relevance in racionalizacije raziskovalnega dela z vključevanjem vseh prostih potencialov in partnerstev AMEU v funkciji gospodarskega, tehnološkega in kulturnega razvoja družbe.

Strategija znanstvenoraziskovalne dejavnosti AMEU 2021-2030