Zdravstvene vede

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Predstojnik raziskovalnega središča:

Mag. Edvard Jakšič
edvard.jaksic[at]almamater.si

Raziskovalno središče za zdravstvene vede raziskuje področja javnega zdravja, integrativne medicine, promocije zdravja in spodbujanja zdravega življenjskega sloga.  

Redno zaposleni sodelavci: Mag. Edvard Jakšič, prof. dr. Nandu Goswami, mag. Nataša Vidnar, izr. prof. ddr. Helena Blažun 

Zunanji sodelavci: dr. Nataša Kos, prof. dr. Marjan Slak Rupnik, prof. dr. Tadeja Hernja Rumpf, Alen Pavlec

RAZISKOVALNA VIZITKA