Zdravstvene vede

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Predstojnik raziskovalnega središča:

Mag. Edvard Jakšič
edvard.jaksic[at]almamater.si

Raziskovalno središče za zdravstvene vede raziskuje področja javnega zdravja, integrativne medicine, promocije zdravja in spodbujanja zdravega življenjskega sloga.  

Redno zaposleni sodelavci: mag. Edvard Jakšič, prof. dr. Nandu Goswami, mag. Nataša Vidnar, izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner, prof. dr. Marjan Slak Rupnik, mag. Marija Zrim, Leon Šabjan, Peter Kamničar, dr. Boris Miha Kaučič, dr. Nataša Kos, dr. Tomaž Velnar

Zunanji sodelavci: prof. dr. Tadeja Hernja Rumpf, Alen Pavlec, dr. Erika Zelko

RAZISKOVALNA VIZITKA