Socialna gerontologija

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO

Predstojnik raziskovalnega središča:

Prof. dr. Jana Goriup/prof. ddr. David Bogataj
jana.goriup[at]almamater.si; david.bogataj[at]almamater.si

Raziskovalno središče za socialno gerontologijo raziskuje področja aktivnega in produktivnega staranja ljudi z vidika medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne vključenosti.

Redno zaposleni sodelavci: prof. ddr. David Bogataj, doc. dr. Peter Seljak, doc. dr. Barbara Grintal, Nejc Krašovec, izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, Jasmina Kristovič, Suzanna Mežnarec Novosel, Mihael Nedeljko, Marta Kavšek

Zunanji sodelavci: prof. dr. Voyko Kavčič, doc. dr. Nikolaj Lipič, prof. ddr. Marija Ovsenik. Doc. dr. Lucie Vidovicova.

RAZISKOVALNA VIZITKA