Socialna gerontologija

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO

Predstojnik raziskovalnega središča:

Prof. dr. Jana Goriup/prof. ddr. David Bogataj
jana.goriup[at]almamater.si; david.bogataj[at]almamater.si

Raziskovalno središče za socialno gerontologijo raziskuje področja aktivnega in produktivnega staranja z vidika medgeneracijskega sožitja, zagotavljanja socialne vključenosti in procesa staranja z osveščanjem o pomenu starosti, staranja, umiranja in smrti ter smisla življenja.

Redno zaposleni sodelavci: prof. ddr. David Bogataj, doc. dr. Peter Seljak, doc. dr. Barbara Grintal, Nejc Krašovec, izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, Jasmina Kristovič, prof. dr. Alenka Temeljotov Salaj, doc. dr. Nikolaj Lipič, dr. Nataša Štandeker, dr. Marko Vidnjević, doc. dr. Lucie Vidovicova, Mihael Nedeljko, Suzanna Mežnarec Novosel, prof. dr. Voyko Kavčič, Marta Kavšek

Zunanji sodelavci: prof. dr. Jana Goriup, prof. ddr. Marija Ovsenik

RAZISKOVALNA VIZITKA