Projekti

AKTIVNI PROJEKTI

Ime projekta: Development of a tailormade comprehensive training concept on sarcopenia for health care workers – SARCOPENIA
Vodja: dr. Tine Kovačič
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ERASMUS+
Področje: Fizioterapija
Trajanje: 1.11.2021 – 30.10.2024

Ime projekta: A new academic path for EU Project managers: narrowing the gaps to enable better project design and management in Europe – EUPM
Vodja: dr. Mladen Radujković
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ERASMUS+
Področje: Projektni management
Trajanje: 1.12.2021 – 30.11.2024

Ime projekta: Infrastrukturni program “Znanost za mlade”
Vodja: dr. Matej Mertik
Vloga AMEU: Koordinator
Financiranje: ARRS
Področje: Vsa področja
Trajanje: 1.1.2022 – 31.12.2027

Ime projekta: Programska skupina “Raziskave kulturnih formacij”
Vodja: dr. Sebastjan Kristovič
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ARRS
Področje: Humanistika
Trajanje: 1.1.2019 – 31.12.2024

Ime projekta: Hierarhična zasnova in financiranje socialne infrastrukture pametnih srebrnih vasi
Vodja: ddr. David Bogataj
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ARRS
Področje: Socialna gerontologija
Trajanje: 1.10.2021 – 30.9.2024

Ime projekta: Tekmovalna hierarhična omrežja od športa do evolucije kulture
Vodja: dr. Matjaž Perc
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ARRS
Področje: Zdravstvene vede
Trajanje: 1.1.2022 – 31.12.2024

Ime projekta: Holističen vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja (HOLISTIC)
Vodja: dr. Sebastjan Kristovič
Vloga AMEU: Koordinator
Financiranje: ARRS
Področje: Zdravstvene vede
Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2022

Ime projekta: Ustvarjena bitja, ljudje, roboti: teologija stvarjenja med humanizmom in posthumanizmom
Vodja: dr. Matej Mertik
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ARRS
Področje: Humanistika
Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2022

Ime projekta: Preživeti dobo antropocena z razvitjem nove ekološke pra-vičnosti in biodružbene filozofske pismenosti
Vodja: dr. Lenart Škof
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ARRS
Področje: Humanistika
Trajanje: 1.7.2019 – 30.6.2022

Ime projekta: Renewing Ergonomic Education for Health Care Students in European HEIs (RENE)
Vodja: dr. Tine Kovačič
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ERASMUS+
Področje: Fizioterapija
Trajanje: 1.9.2019 – 31.8.2022

Ime projekta: Health & Academic Performance with Happy Children (HAPCH)
Vodja: dr. Tine Kovačič
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ERASMUS+
Področje: Fizioterapija
Trajanje: 11.9.2020 – 31.8.2023

Ime projekta: SenQuality – Preparation for later life
Vodja: dr. Peter Seljak
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ERASMUS+
Področje: Socialna gerontologija
Trajanje: 1.12.2020 – 28.2.2023

Ime projekta: Gibamo z gibalno oviranimi osebami
Vodja: dr. Tine Kovačič
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: MO Koper
Področje: Fizioterapija
Trajanje: 1.1.2022 – 31.12.2022

Ime projekta: SAFE ZONE
Vodja: dr. Goran Gumze
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: EC
Področje: Zdravstvene vede
Trajanje: 1.1.2020 – 31.03.2022

Ime projekta: Personal safety of medical staff when dealing with aggressive or agitated patients and in dangerous situations (SAFEMEDIC)
Vodja: dr. Goran Gumze
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: ERASMUS+
Področje: Fizioterapija
Trajanje: 1.11.2018 – 31.10.2021

Ime projekta: Gostovanja tujih strokovnjakov na AMEU-ECM 2019 – 2022
Vodja: dr. Matej Mertik
Vloga AMEU: Koordinator
Financiranje: MIZŠ
Področje: Vsi študijski programi
Trajanje: 1.10.2019 – 30.6.2022

Ime projekta: Sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2021/22
Vodja: dr. Sebastjan Kristovič
Vloga AMEU: Koordinator
Financiranje: MIZŠ
Področje: Zdravstvene vede
Trajanje: šolsko leto 2021/22

Ime projekta: Sofinanciranje Znanstvenih monografij – Aktivno staranje v postmoderni dobi
Vodja: dr. Jana Goriup
Vloga AMEU: Koordinator
Financiranje: ARRS
Področje: Socialna gerontologija
Trajanje: 1.1.2021 – 31.3.2022

Ime projekta: Sofinanciranje Znanstvenih monografij – Z znanstvenimi dokazi podprta nevrofizioterapija
Vodja: dr. Tine Kovačič
Vloga AMEU: Koordinator
Financiranje: ARRS
Področje: Fizioterapija
Trajanje: 1.1.2021 – 31.3.2022

Ime projekta: ATLANTI – ARRS Sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij
Vodja: dr. Peter Pavel Klasinc
Vloga AMEU: Koordinator
Financiranje: ARRS
Področje: Arhivistika
Trajanje: 1.1.2021 – 31.12.2022

Ime projekta: Projektno gostovanje gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih
Vodja: dr. Klavdija Zorec
Vloga AMEU: Koordinator
Financiranje: Sklad Kadri RS
Področje: Izobraževanje
Trajanje: 1.3.2021 – 31.12.2021

Ime projekta: FroomCare
Vodja: dr. Tine Kovačič
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: EIT HEALTH INNOSTARS
Področje: Fizioterapija
Trajanje: 1.1.2021 – 31.12.2021

Ime projekta: Referenčni center OKS
Vodja: ddr. Helena Blažun Vošner
Vloga AMEU: Partner
Financiranje: Olimpijski komite Slovenije
Področje: Zdravstvene vede