Humanistika

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA HUMANISTIKO

Predstojnik raziskovalnega središča:

Dr. Lenart Škof
lenart.skof[at]almamater.si

Raziskovalno središče za humanistiko raziskuje področja arheologije, izobraževalne politike in filozofije.

Redno zaposleni sodelavci: prof. dr. Lenart Škof, dr. Anja Hellmuth, dr. Gašper Pirc, dr. Luka Trebežnik, prof. dr. Jurij Toplak, prof. ddr. David Bogataj, doc. dr. Barbara Toplak Perovič, doc. dr. Luka Martin Tomažič, izr. prof. dr. Matej Mertik, Daniel Siter

Zunanji sodelavci: dr. Gorazd Andrejč, Ignac Navernik, dr. Robert Kralj

RAZISKOVALNA VIZITKA