Fizioterapija

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA FIZIOTERAPIJO

Predstojnika raziskovalnega središča:

Prof. dr. Tadej Strojnik, izr. prof. dr. Uroš Marušič
tadej.strojnik[at]almamater.si; uros.marusic[at]almamater.si

Raziskovalno središče za fizioterapijo raziskuje področja fizioterapije, fizioterapije v športu, nevrofizioterapije idr.

Redno zaposleni sodelavci: prof. dr. Tadej Strojnik, mag. Mladen Herc, mag. Tatjana Horvat, mag. Patricija Goubar, izr. prof. dr. Uroš Marušič, Živa Arko, doc. dr. Luka Šlosar, doc. dr. Marko Gosak, Mirhada Mešanović

Zunanji sodelavci: prof. dr. Breda Jesenšek Papež, prof. dr. Tomaž Velnar, doc. dr. Eva Uršej, doc. dr. Snježana Schuster, doc. dr. Tadeja Hernja Rumpf, doc. dr. Mitja Bračič

RAZISKOVALNA VIZITKA