Fizioterapija

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA FIZIOTERAPIJO

Predstojnik raziskovalnega središča:

Doc. dr. Tine Kovačič
tine.kovacic[at]almamater.si

Raziskovalno središče za fizioterapijo raziskuje področja fizioterapije, fizioterapije v športu, nevrofizioterapije idr.

Redno zaposleni sodelavci: doc. dr. Tine Kovačič, Mag. Mladen Herc, Tatjana Horvat, mag. Patricija Goubar, izr. prof. dr. Uroš Marušič, Živa Arko

Zunanji sodelavci: prof. dr. Breda Jesenšek Papež, prof. dr. Tomaž Velnar, doc. dr. Eva Uršej, doc. dr. Snježana Schuster, doc. dr. Tadeja Hernja Rumpf, doc. dr. Mitja Bračič

RAZISKOVALNA VIZITKA