Arhivistika

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA ARHIVISTIKO

Predstojnik raziskovalnega središča:

Izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc
peter.klasinc[at]guest.arnes.si

Raziskovalno središče za arhivistiko raziskuje na vseh področjih upravljanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom. Raziskuje področja upravljanje in celovitega obvladovanja dokumentov v najrazličnejših informacijskih sistemih.

Redno zaposleni sodelavci: 

Zunanji sodelavci: prof. dr. Miroslav Novak, prof. dr. Zdenka Semlič

RAZISKOVALNA VIZITKA