Arhivistika

RAZISKOVALNO SREDIŠČE ZA ARHIVISTIKO

Predstojnik raziskovalnega središča:

Izr. prof. dr. Peter Pavel Klasinc
peter.klasinc[at]guest.arnes.si

Raziskovalno središče za arhivistiko raziskuje na vseh področjih upravljanja z arhivskim in dokumentarnim gradivom. Raziskuje področja upravljanje in celovitega obvladovanja dokumentov v najrazličnejših informacijskih sistemih.

Redno zaposleni sodelavci: izr. prof. dr. Miroslav Novak, doc. dr. Matevž Košir, doc. dr. Tatjana Hajtnik, mag. Aida Škoro Babič

Zunanji sodelavci: prof. dr. Peter Pavel Klasinc, prof. dr. Zdenka Semlič Rajh, izr. prof. dr. Jelka Melik, red. prof. dr. Jedert Vodopivec (vsi Slovenija), doc. dr. Elisabeth Schoggl-Ernst (Avstrija), prof. dr. Charles Farrugia (Malta), prof. ddr. Azem Kožar (BiH), prof. dr. Dieter Schlenker (Italija), doc. dr. Pekka Henttonen (Finska), prof. dr. Grigoriy Lanskoy (Rusija), doc. dr. Bogdan-Florin Popovici (Romunija)

RAZISKOVALNA VIZITKA