Študenti Alma Mater pomembno prispevajo h krepitvi zdravja 

Osrednja tema letošnjega svetovnega dneva fizioterapije, ki ga vsako leto obeležujemo 8. septembra, je osteoartroza. Študenti fizioterapije na Alma Mater so pripravili konkretne rešitve za pomoč pri rehabilitaciji bolnikov s to boleznijo, ki velja za najbolj razširjeno kronično degenerativno bolezen sklepov.

»Na Alma Mater smo v sklopu študijskega programa fizioterapije ter številnih drugih raziskovalnih in aplikativnih projektov s tega področja pripravili konkretne rešitve za pomoč pri rehabilitaciji bolnikov z osteoartrozo,« pojasnjuje doc. dr. Tine Kovačič, vodja doktorskega študijskega programa Fizioterapija na Alma Mater Europaea – ECM, ki je tudi predsednik Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije. Omenjeni še poudari, da sta zlasti preprečevanje in zgodnje zdravljenje ključnega pomena za zaustavitev naraščajočega zdravstvenega, ekonomskega bremena zaradi osteoartroze. »520 milijonov po celem svetu trpi za osteoartrozo. Skupaj z našimi študenti fizioterapije in mentorji smo oblikovali individualiziran program terapevtske vadbe, ki zmanjša tveganje za poškodbe kolena do 50 odstotkov in lahko pomaga preprečiti osteoartrozo,« še dodaja doc. dr. Kovačič.

Pandemija koronavirusa je zdravstveno stanje teh bolnikov dodatno poslabšala, fizioterapije pa so pri zdravljenju te bolezni ključnega pomena. »Delo fizioterapevta je, da s pomočjo gibalne terapije in fizikalnih agensov, ter edukacije pomaga bolnikom pri zdravljenju. Študenti smo ob letošnjem svetovnem dnevu fizioterapije pripravili predavanje na temo osteoartoze, s čimer želimo ozavestiti o simptomih osteoatrtroze, diagnosticiranju, pogostih težavah in oblikah zdravljenja,« pove študent fizioterapije Tine Šket in doda, da so pod mentorstvom pred. Tatjane Horvat izvedli tudi vodeno skupinsko vadbo s poudarkom na vajah za odpravljanje težav, ki so posledica omenjene bolezni. »Bolnikom smo omogočili tudi možnost brezplačne obravnave z hiTop terapijo, ki jo ponujamo v našem zavodu Terapija in je odlična oblika zdravljenja osteoartroze,« še doda.

Alma Mater Europaea – ECM študijski program fizioterapije izvaja na vseh stopnjah. »Izvajamo tiste študijske programe, ki so za družbo in trg dela najpomembnejši. S staranjem prebivalstva starejši ljudje potrebujejo več fizioterapevtskih obravnav in v Sloveniji žal znatno zaostajamo po številu fizioterapevtov in tudi po dostopnosti do obravnav. Naši študenti fizioterapije k rešitvam teh družbenih problemov že v času študija pristopijo s številnimi dobrodelnimi projekti,« je poudarila doc. dr. Barbara Toplak Perovič, glavni tajnik Alma Mater Europaea – ECM in izpostavila projekte Od rojstva do korakov, fizioterapevtske obravnave za mlade perspektivne športnike in športnice, digitalizacijo fizioterapije in pomoč pri izvedbi fizioterapevtskih obravnav v domovih za starejše.

V Centru za medicinsko rehabilitacijo ZD dr. Adolfa Drolca Maribor opažajo naraščanje števila bolnikov z diagnozo osteoatrtroze. »Razlogi so tako v staranju prebivalstva, kot vedno bolj pasivnemu življenjskemu slogu. Bolezen namreč prizadene tudi mlajšo populacijo in rekreativne športnike. Napotitev v fizioterapevtsko obravnavo je vedno več in posledično se čakalne dobe daljšajo. S to problematiko smo že seznanili Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in predlagali razširitev programa ter podelitev novih koncesij, kar bi pacientom omogočilo obravnavo znotraj dopustne čakalne dobe,« je pojasnil Alen Pavlec, vodja fizioterapije Centra za medicinsko rehabilitacijo ZD dr. Adolfa Drolca Maribor.