Festival fizioterapije

Ob obeležitvi Svetovnega dneva fizioterapije je Alma Mater skupaj s predavatelji in študenti fizioterapije pripravila Festival fizioterapije, na katerem so teoretično in praktično pripravili konkretne rešitve za pomoč pri rehabilitaciji bolnikov z najbolj razširjeno kronično degenerativno bolezenijo sklepov – osteoartrozo, ki je bila letošnja osrednja tematika.

Dogodek se je pričel s HiTop terapijo v Zavodu Terapija, ki so jo izvajali naši študenti, sledilo pa je zanimivo brezplačno predavanje na temo učinkovitosti fizioterapije pri bolnikih z osteoartozo, ki ga je izvedel diplomant fizioterapije Tine Šket. 

Po izpeljani novinarski konferenci, ki je bila namenjena širši javnosti in so se je udeležili najprepoznavnejši mediji v lokalnem prostoru so študenti fizioterapije pod mentorstvom pred. Tatjane Horvat so študenti fizioterapije izvedli brezplačno terapevtsko vadbo za bolnike z osteoartrozo. Redna telesna dejavnost in terapevtska vadba za krepitev mišic okrog posameznega sklepa sta namreč najpomembnejša ukrepa za obvladovanje te bolezni.

V okviru svetovnega dne fizoterapije smo s študenti posneli tudi zanimiv video v fizioterapevstkih prostorih Zavoda Terapija. Odlično delo in številne aktivnosti naših študentov fizioterapije ob letošnjem Svetovnem dnevu fizioterapije je prepoznalo tudi Svetovno združenje fizoterapevtov World Physiotherapy, ki je to tudi javno objavilo. (Povezava)

Alma Mater študenti fizioterapije, kot bodoči strokovnjaki za gibanje so pred tem izvajali tudi redne fizioterapevtske obravnave na prostem, v mestnem parku in drugih zelenih površinah, kjer so pod vodstvom predavateljice Tatjane Horvat, viš. pred. Mladena Herca in doc. dr. Tineta Kovačiča pacientom omogočili uspešno okrevanje, povrnitev funkcijskih zmogljivosti in nenazadnje boljšo kakovost življenja.

Povezava do objave sporočila za javnost: Študenti Alma Mater pomembno prispevajo h krepitvi zdravja